آذین تجارت
آذین تجارت گستر چهلستون
تولید کننده انواع رویه درب
03136643680
03136641551
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی- جنب پل هوایی میر – پلاک 451
FA EN

محصولات

خانه/محصولات

محصولات ما

درب های هخامنش
نیم دایره ساده
درب نیم دایره خورشیدی
درب نیلوفر
درب ماندگار
درب لوزی
درب گلدار
درب کلاسیک
درب کسری سادی
درب شیاری
درب های سه قاب بیضی
درب ساده تک رنگ

محصولات شرکت آذین تجارت

درب های هخامنش

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
386

نیم دایره ساده

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
404

درب نیم دایره خورشیدی

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
387

درب نیلوفر

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
366

درب ماندگار

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
395

درب لوزی

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
389

درب گلدار

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
384

درب کلاسیک

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
388

درب کسری سادی

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
393

درب شیاری

HDF  مخفف کلمات High density fiberboard می باشد که hdf نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می شود
391